Czech Deutsch English

ARC-H Hradec Králové s.r.o.

P?edstaven spole?nosti:

Hlavn ?innost je vroba p?esnch vpalk? za vyuit technologie tepelnho d?len materilu. Jako jedna z mla firem v ?R vlastnme a provozujeme vechny metody tepelnho d?len materilu. Dle pak p?sobme v oblasti prodeje sva?ovacch za?zen Kemppi, plazmovch ?ezacch za?zen Hypertherm a robotizovanch pracovi? Fanuc. Firma je certifikovna dle ?SN EN ISO 9001: 2009 v systmu managementu kvality TUV SUD CZ.

Novinky

Firma ARC-H Hradec Krlov s.r.o. v rmci prioritn osy OP PIK Rozvoj vzkumu a vvoje pro inovace realizuje projekt ?.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009779 pod nzvem Analza zvislosti kvalitativnch parametr? ?ez? na pouit r?znch technologi ?ezn kovovch materil? - viz PDF.

Podporujeme
um?n

Petr Csa?ovsk
Brna sv. Aneky

Pamtnk holocaustu
ve Men?