Czech Deutsch English

ARC-H Hradec Králové s.r.o.

Představení společnosti:

Hlavní činností je výroba přesných výpalků za využití technologie tepelného dělení materiálu. Jako jedna z mála firem v ČR vlastníme a provozujeme všechny metody tepelného dělení materiálu. Dále pak působíme v oblasti prodeje svařovacích zařízení Kemppi, plazmových řezacích zařízení Hypertherm a robotizovaných pracovišť Fanuc. Firma je certifikována dle ČSN EN ISO 9001: 2009 v systému managementu kvality TUV SUD CZ.

Novinky

Firma ARC-H Hradec Králové s.r.o. v rámci prioritní osy OP PIK Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace realizuje projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009779 pod názvem Analýza závislosti kvalitativních parametrů řezů na použití různých technologií řezání kovových materiálů - viz PDF.

Podporujeme
umění

Petr Císařovský
Brána sv. Anežky

Památník holocaustu
ve Mšeně