Czech Deutsch English

Prodej

vod /

Prodej

Sortiment na nabdky.


 • Je poloautomatick sva?ovac proces, pouiteln pro vechny pozice a sly materilu.


 • Pouito DC pro sva?ovn oceli a nerezovch materil? a AC pro Al nebo Mg materily.


 • Je sva?ovac za?zen, kter je ru?n? p?enosn, nutn pouze zdroj.


 • P?sluenstv pro zna?ku KEMPPI

 • KEMPPI ROBOTICS

  Robotizovan pracovit?

 • HYPERTHERM G3 Series

  Ru?n plasmov ?ezac systmy, irok vb?r r?znch vkon?.. Vym?niteln nhradn dly.


 • V?etn? ?ezacch stol?, zpracovm nabdky na zklad? poptvky.

 • FANUC Robot i series

  Cenovou nabdku na robotizovan pracovit? Vm p?edloen na zklad? Vaeho zadn.