ARC-H Hradec Králové s. r. o.

Laserové pracoviště TRUMPF – Trulaser 3030

Laserové pracoviště

Zpět

Laserové pracoviště TRUMPF – Trulaser 3030

Používáme pracovní stůl o rozměrech 3,0 x 1,5 metru
Výroba přesných výpalků z materiálů:

  • konstrukční ocel do síly 20mm
  • korozivzdorná ocel do síly 15mm
  • slitina hliníku do 10 mm

Výpalky dle normy ČSN ISO

Laserové řezání

Při laserovém řezání je snahou co nejrychleji lokálně odpařit materiál za pomocí energie laserového záření při zachování co nejmenší oblasti zasažené tepelnými účinky. Při řezání laserovým svazkem nehraje roli tvrdost materiálu, ale rozhodující jsou jeho optické a tepelné vlastnosti. Na množství absorbované energie má vliv i jakost povrchu – hrubý povrch absorbuje silněji než povrch vyleštěný. Při řezání se pohybuje buď obrobek vůči laserovému svazku, nebo častěji laserový svazek po obrobku.

Dělení materiálu

Ve většině průmyslových aplikací využívajících laserové řezání se přivádí koaxiálně s laserovým svazkem na místo řezání proud plynu. Při řezání kovů se tak místa interakce přivádějí reaktivní plyny, jako např. kyslík. Dochází pak k exotermické reakci, která zabezpečuje většinu energie potřebné k řezání. Laser ohřívá kov a urychluje reakci. Tímto způsobem jsou řezány např. titan, ocel s nízkým obsahem uhlíku a nerezová ocel.

Plyny mohou sloužit i k ochlazování okolí řezu. Rychlost řezu závisí na vlastnostech materiálu, jeho tloušťce a druhu přídavného plynu. Okraje řezu jsou čisté, materiál v okolí řezu není tepelně namáhán (jako při řezání plamenem) a přesnost řezání je v toleranci desetiny milimetru. Tvar a hloubka řezu závisí na výkonu laseru a fokusaci svazku. Kvalita řezu je vynikající a materiál není zapotřebí dále opracovávat.