ARC-H Hradec Králové s. r. o.

Laserové pracoviště TRUMPF – TRULASER 3030 fiber 6 KW

Laserové pracoviště TRUMPH

Zpět

Laserové pracoviště TRUMPF – TRULASER 3030 fiber 6 KW

Používáme pracovní stůl o rozměrech 3,0 x 1,5 m.
Výroba přesných výpalků z matriálů:
  • konstrukční oceli do síly     25 mm
  • korozivzdorné oceli do síly 15 mm
  • slitiny hliníku do síly           10 mm
Výpalky dle normy ČSN ISO
Pevnolátkový laser řeže rychle, především v tenkém plechu. To umožňuje vlnová délka vysílaného záření, která je cca 13 mikrometru a proto je energie materiálem více absorbována, než u vlnové délky 10,6 mikrometru laseru CO2. Laser dodává do plechu více energie, se kterou lze rychleji řezat.
Vybavení laserového pracoviště
Microweld : hotový díl je spojen se zbytkovou mříží malými svarovými body
CoolLine: CoolLine zvyšuje výrazně procesní bezpečnost cíleným rozptylem
                vodní mlhy v prostoru řezání. Pomocí teploty odpařované vody je
                materiál lokálně okolo paprsku chlazen. Navíc umožňuje tato obce
                řezání výrazně menších můstků a otvorů, aniž by to ovlinilo rychlost
                posuvů.